archifaumorgannwg.wordpress.com
Y Tu Mewn i’r Synagog Unedig, Heol y Gadeirlan, Caerdydd
Er bod Iddewon yn byw yng Nghaerdydd yn y 18fed ganrif, ni sefydlwyd cymuned Iddewig tan hanner cyntaf y 19eg ganrif. Agorodd synagog parhaol cyntaf y dref yn East Terrace, sydd bellach yn ffurfio…