archifaumorgannwg.wordpress.com
Dydd Gŵyl Dewi
Ar Fawrth y Cyntaf, mae ysgolion a chymunedau ar hyd a lled Cymru yn cynnal gorymdeithiau, yn gwisgo’r Wisg Gymreig ac yn canu a dathlu Cymreictod ar Ddydd Gŵyl Dewi. Gwelwn o lyfrau log penaethiai…