archifaumorgannwg.wordpress.com
Ailymweld â Thomas Harry o Forgannwg a Phatagonia
Bydd darllenwyr cyson yn cofio efallai ein bod, fel rhan o ddathliadau ein pen-blwydd yn 75 oed, wedi cynnwys erthygl fer am lythyr o’n casgliad a ysgrifennwyd gan Thomas Harry, gŵr o Forgann…