archifaumorgannwg.wordpress.com
Yr Heddlu yn Ne Cymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
Pan ddechreuodd y Rhyfel Byd Cyntaf, recriwtiwyd nifer fawr o swyddogion Heddlu Morgannwg a heddluoedd bwrdeistrefi’r De i’r lluoedd arfog. Yn sgîl hynny, roedd llawer o swyddi gwag yn…