archifaumorgannwg.wordpress.com
Stori Tomi: Arthur Cornelius Hobbs
Mae’r Casgliad yn Archifau Morgannwg yn cynnwys cofnodion helaeth yn ymwneud â sawl agwedd ar y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r rhain yn amrywio o bolisïau a chyfarwyddebau llywodraethol swyddogol, boed …