archifaumorgannwg.wordpress.com
Dyddiadur Rhyfel Mervyn Crawshay
Mae dyddiadur y Capten Mervyn Crawshay yn gorffen yn ddisymwth ar ganol brawddeg ar 29 Hydref 1914. Fe’i lladdwyd wrth ymladd y gelyn rai diwrnodau’n ddiweddarach ar 31 Hydref 1914. Ma…