archifaumorgannwg.wordpress.com
Dyddiadur Rhyfel Mervyn Crawshay
Sadwrn 15 Awst 1914(Gadael y Pinwydd cyn iddi wawrio). Mae hi’n arllwys y glaw. Aethon ni i gyd i wersyll gorffwys yn Southampton tra bod y glaw’n syrthio. Aeth un o swyddogion y Sgwadron i mewn i’…