archifaumorgannwg.wordpress.com
Cofnodion y Sesiynau Bach
Eitem rhif 75 o 1962 yw cofnodion Adran Sesiwn Fach Meisgyn Isaf. Fel awgryma’r enw, dim ond pedwar gwaith y flwyddyn roedd y Llysoedd Chwater – y soniwyd amdanynt ar y blog yn gynharach yr wythnos…