archifaumorgannwg.wordpress.com
Archifdy Morgannwg, 1939-1989 – dathliad a ohiriwyd
Eleni rydym yn dathlu 75 mlwyddiant Archifau Morgannwg. 1989 oedd hanner can mlwyddiant yr hyn a elwid yn Archifdy Morgannwg bryd hynny. Dyma’r erthygl sy’n nodi’r dathliad hwnnw, a luniwyd gan Arc…