arbrealettres.wordpress.com
Tu ne peux plus (Thomas Wolfe)
Tu ne peux plus rentrer chez toi (Thomas Wolfe) Illustration: Alberto Giacometti