arbitror.pl
Oświadczenie w sprawie wniosku o zakaz dystrybucji książki Tomasza Piątka „Morawiecki i jego tajemnice”
W warszawskim sądzie czeka na rozpatrzenie wniosek o zakaz dystrybucji książki Tomasza Piątka „Morawiecki j jego tajemnice”. Wniosek ten nie został złożony przez głównego bohatera, czy którąś z eksponowanych w książce postaci, których powiązania ujawnia Tomasz Piątek. Wniosek został złożony przez postać pojawiającą się marginalnie. Pan Tomasz Misiak (bo