arbetsmarknadsregionen.wordpress.com
Projektbeskrivning
Vårt gemensamma arbete för att föra samman Örnsköldsvik och Umeåregionen till en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion tog sin början i en ansökan till Tillväxtverket våren 2012. Ansökan om reg…