arbetsmarknadsregionen.wordpress.com
Regionala förutsättningar
Örnsköldsvik och Umeå lokala arbetsmarknadsregioner (LA) är när detta arbete inleds helt separata arbetsmarknadsregioner. Näringslivsstrukturen och arbetsmarknaderna är på många sätt de motsatta i …