arbetsmarknadsregionen.wordpress.com
FA-Regioner
Vad är då en funktionell arbetsmarknadsregion, eller en FA- region som det också kallas? En FA-region är en region, inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande r…