arabjews.wordpress.com
להסתכל בעיניים: הדיאלוג בין הפלסטינים והיהודים המזרחים
להסתכל בעיניים: הדיאלוג בין הפלסטינים והיהודים המזרחים היוזמה ״מזרחית משותפת״ מתייחסת בבירור להיררכיית הדיכוי בישראל, ונמנעת מרומנטיקה בנוגע לעבר ולעתיד המשותף של מזרחים ופלסטינים. בכך היא יוצרת אמ…