aqiqahalkautsar.com
Kapan Waktu Aqiqah Dapat Dilaksanakan?
Waktu aqiqah sama halnya dengan ketentuan dan aturan aqiqah sudah dijelaskan secara jelas dan secara mendetail dalam islam. Diantara perlakuan baik yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya adal…