aprendamosfacil.wordpress.com
Que / Què
Que / Què QUÈ INTERROGATIU(equival a “quina cosa”) Què fas? Què passa?No sabem què estudia. RELATIU AMB PREPOSICIÓ(equival al relatiu el qual, la qual, els quals, les quals) La casa en què vi…