aprendamosfacil.wordpress.com
Per fer propostes
Per fer propostes En primer lloc proposo que… i, en segon, que…, perquè…Com que…, pensem/proposem/suggerim que… i que…Per què no… ?