aprendamosfacil.wordpress.com
Per argumentar
Per argumentar El nostre sector no és segur perquè/ja que/a causa de… i també…Com que…, aleshores/llavors…