aprendamosfacil.wordpress.com
Les conjuncions de coordinació
Les conjuncions de coordinacióLes oracions es poden coordinar o subordinar, entre les conjuncions que coordinen trobem les copulatives, disjuntives, adversatives, consecutives, il·latives i distrib…