aprendamosfacil.wordpress.com
ESSA SORDA /s/
1) ESSA SORDA /s/ S SS C Ç – A principi de mot: seguretat, segona…- Després dels prefixos:a (asimetria)ante ( antesala)anti (antisèptic)bi (bisexual)…