aprendamosfacil.wordpress.com
Els adverbis acabats en -ment
Els adverbis acabats en -ment Els adverbis acabats en -ment s’accentuen solament si l’adjectiu femení, sobre el qual es forma l’adverbi, s’accentua. Vegeu els exemples següents:àgil + -…