applia.pl
Apel producentów AGD do Premiera Polski
Branża AGD zainwestowała w Polsce kilkadziesiąt miliardów złotych w budowę fabryk oraz centrów usług wspólnych dając zatrudnienie ponad stu tysiącom osób. Polska stała się największym centrum produkcji AGD w Unii Europejskiej. Trudności na rynku pracy mogą zachwiać naszą żmudnie wypracowywaną pozycją najlepszego miejsca lokowania inwestycji branży AGD. - Napotykamy ostrą barierę dostępności zasobów ludzkich, zarówno tej