appie.abspoel.nl
(on) zekerheid over de opname (deel 2)
Over de opname van de gemeente is al veel geschreven. Sommigen menen dat er geen opname is en anderen , die zeggen van wel, hebben verschil van mening over het tijdstip van die opname. Een studie i…