appie.abspoel.nl
Nederigheid
Niet voor God, maar door God. keuze 1 Als een kind door vriendjes op school wordt getreiterd, heeft het twee keuzes. De eerste keuze is, om het zelf op te lossen. Zo’n kind verhardt zich. Het wordt…