appie.abspoel.nl
Genesis nader bekeken
“… de Here, die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn.” Handelingen 15:18. Genesis Het boek Genesis is een van de twee belangrijkste boeken in de hele Bijbel! Het andere be…