appie.abspoel.nl
de Opname in het Oude Testament
Over de opname van de Gemeente kunnen wij in het Nieuwe Testament lezen: “..wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik …