appetibilis.net
Closeup :: Meet Nino e Concetta from “Contrada Rigatelle” Atessa
É NNUULE… di Giuseppe Zulli Marcucci Aveva jè”n campagne pi la tresche: avè’ ggià priparate li starille, sacchette, culazione, minzanille e na bbella quartane d’acqua fresch…