app.yipee.cc
【iOS APP】Yomiwa 離線日語辭典
Yomiwa 是字典,翻譯器和光學識別器(OCR),旨在幫助您閱讀,書寫和學習日語。 辭典內容豐富、直觀、快速…