apartament18.com
OLD A18
L’any 2009 va néixer aquest blog (leit motiv) amb el simple objectiu d’ocupar una part de les hores que havia de passar a casa, per motius de força major, ja que la vida anava a fer un …