apartament18.com
NONSEMBLE, Spaceship Earth
NONSEMBLE s’alia amb vocalistes de l’escena de Brisbane per rendir homenatge i traslladar les idees en forma de cançons del famós Operating Manual for Spaceship Earth, l’obra capi…