apartament18.com
Wrekmeister Harmonies / Light Falls
Wrekmeister Harmonies és la banda que em vaig trobar i seguir per foto. Fins que va arribar el moment de donar-li al play i entendre moltes coses. I des d’allí, una carrera cap endarrere gaud…