apankowski.pl
MF ostrzega przed kupowaniem faktur kosztowych
Resort Finansów poinformował o monitorowaniu internetowych ogłoszeń dotyczące sprzedaży kosztów firmowych. Przypomina, że za handel fakturami grożą dotkliwe kary. Ten nielegalny proceder polega na wystawianiu faktur dokumentujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze. Faktury te są następnie księgowane przez ich nabywcę, zwiększając kwotę naliczonego podatku VAT oraz zmniejszając kwotę podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym. MF zwraca uwagę, że sprzedawca „wystawiając”