aosekai.net
Light Novel Festa
ในงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชนคราวนี้ นอกจากผมจะได้สอยหนังสือมามากมายแล้ว ผมยังมีโอกาสไปร่วมงาน Light Novel Festa อีกด้วย โดยงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง DEX, วิบูลย์กิจ, YUMEYA, และ Luckpim เพื่อ…