anvietnam.net
Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (13)
Theo bản đồ thì khu phố Hoa với khu Tiểu Ấn cách nhau dưới 5 km, hoàn toàn có thể đi bộ được. Nhưng lúc này đã trưa, nắng lên, mình đi bộ sáng giờ cũng mệt rồi, nên mới tìm người địa phương để hỏi …