anvietnam.net
Còn bên nhau thì nên vui mới phải…
Những năm hai mươi tuổi, mình thỉnh thoảng lại tham dự các buổi offline, mà giờ thì thay bằng từ meet-up, được hiểu tương đương, tức là cuộc gặp gỡ ngoài đời thực, cùng trò chuyện, uống nước, hay c…