anvietnam.net
Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (4)
Mình ngược trở ra phía ngoài terminal 1 để tìm đường qua terminal 2. Hỏi thăm nhân viên sân bay là được chỉ dẫn tận tình à. >> Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (3) >…