anvietnam.net
“Trở về quá khứ” trong quán cà phê vợt Ba Lù quận 5 Sài Gòn
Nếu có một buổi sáng đẹp trời, rảnh rỗi, tôi thích được trải nghiệm toàn tâm toàn ý bằng việc ngồi lì ở một quán cà phê cóc nhỏ bé, và lặng yên quan sát cuộc sống ồn ào ở ngoài kia… >> …