anvietnam.net
Ngày mưa qua đảo Thỏ Koh Tonsay Campuchia ‘nghỉ dưỡng’ (6)
Sau chặng khám phá biển – rừng bằng “xe hai cẳng”, tụi mình cũng cảm thấy hơi mệt mệt à, nên về lại nhà hàng Sokha uống nước. >> Ngày mưa qua đảo Thỏ Koh Tonsay Campuchia ‘n…