anvietnam.net
Ngày mưa qua đảo Thỏ Koh Tonsay Campuchia ‘nghỉ dưỡng’ (4)
Toàn bộ đảo Thỏ không rộng lắm, nếu đi bộ một vòng quanh đảo theo viền của bờ biển, ấy là mình nói nếu đi được, vì có một số chỗ là bờ đá, hay rừng rậm, không thể đi bộ được, thì có lẽ sẽ mất khoản…