anvietnam.net
Hà Nội – Mai Châu: độc hành có thích không? (5)
Hồ Tây trước đây còn gọi là đầm Xác Cáo, hồ Kim Ngưu (trâu vàng), Lãng Bạc (bến có sông lớn), Dâm Đàm (đầm mù sương), Đoài Hồ, là hồ nước tự nhiên lớn nhất ở nội thành thủ đô Hà Nội. Ngành địa lý l…