anvietnam.net
Hà Nội – Mai Châu: độc hành có thích không? (3)
Về lại nhà nghỉ Chiến, mình lên sân thượng ăn sáng. Ở đây ăn sáng đã bao gồm trong tiền phòng, rất là thuận tiện đó nha. Lúc nhận giường (phòng) thì bạn sẽ được phát luôn phiếu ăn sáng. >> Hà…