anvietnam.net
Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (27) – Hết
“Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ kết thúc…” Rời nhà thờ St. Mary, T. đưa mình đến nhà ga xe lửa Trung Tâm (Yangon Central Railway Station). A. hỏi T. là sao đưa mình tới đây, do ga xe lử…