anvietnam.net
Đường hoa Nguyễn Văn Trị xuân Kỷ Hợi và chợ Biên Hòa ngày giáp tết
Đường hoa Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trải dọc một đoạn sông Đồng Nai. Đường hoa có chiều dài gần 1km, chính là công viên Nguyễn Văn Trị thường ngày, với điểm đầu ở trước UBND…