anvietnam.net
Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (15)
Đền cổ Ananda Sau khi ngủ một giấc thiệt đã, pin điện thoại cũng được nạp đủ đầy, mình mò mẫm ngồi dậy, vẫn thấy chưa ai trở về căn phòng dorm của mình cả. >> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ…