anvietnam.net
Thứ Sáu Đen – Black Friday
“Thứ Sáu Đen (Black Friday) là một ngày vàng mua sắm của người dân Mỹ với hàng chục ngàn mặt hàng giảm giá cực lớn. Đây là ngày thứ sáu ngay sau lễ Tạ Ơn (lễ Tạ Ơn rơi vào ngày thứ Năm thứ 4 …