anvietnam.net
Có một Phước Nghiêm Bửu Tự bên sông La Ngà
Phước Nghiêm Bửu Tự (hay chùa Phước Nghiêm) nằm nép mình bên khúc sông La Ngà, giáp với hồ Trị An, thuộc địa phận huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai… >> Cảnh tung lưới đánh cá trên sông La …