anvietnam.net
Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (1)
Độc hành bằng xe máy, dù mệt, nhưng thực sự là những chuyến đi thú vị. Nói cho vui, theo phong trào bấy giờ, thì thanh xuân của An chính là quãng thời gian “mài mông” trên yên xe máy, q…