anvietnam.net
Cảnh chùa Hội Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
Chùa Hội Phước (hay Tổ đình Hội Phước) nằm ở số 141 ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Theo thông tin từ trang web của chùa, “chùa Hội Phước có từ đời vua Thiệu …