anvietnam.net
Nhớ cha
Giữa người xe trên phố Thấp thoáng một cụ già Lưng còng, chầm chậm bước… Dạt dào, con nhớ cha!